Wat is een PGB?

Toon mijn favorieten
19 juli 2021

Wat is een PGB?

PGB staat voor PersoonsGebonden Budget, geld wat je kunt gebruiken om zorg in te kopen voor jezelf of een verwant. De soort PGB die je kunt aanvragen hangt af van de soort zorg die je wilt inkopen.

Er bestaan vier soorten PGB’s;

 • een PGB vanuit de Jeugdwet
 • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( de Wmo)
 • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg ( de Wlz)
 • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet ( de Zvw)

Wanneer je hulp of zorg nodig hebt kun je misschien een PersoonsGebonden Budget ontvangen. Hiervoor wordt er eerst gekeken om welke zorg het gaat. Dit heet een indicatie. Het kan zijn dat je hier een verwijzing voor nodig hebt. Jouw gemeente beslist of je wel of niet in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden Budget. Zij gaan ook over de indicatie die je nodig hebt. Het is daarom verstandig om te beginnen bij jouw eigen gemeente.

De meeste gemeenten hebben een speciaal zorgloket. Je kunt hier aangeven dat jij, of je verwant zorg nodig hebt. Zij kunnen je verder helpen met uitzoeken of je in aanmerking komt en welke hulp je kunt ontvangen. (Een PersoonsGebonden Budget of zorg in natura.)

Je kunt het PersoonsGebonden Budget gebruiken voor verschillende soorten zorg, bijv; Thuisondersteuning, Ondersteuning op school, Ontwikkelingsgerichte activiteiten of Tijdelijke opvang zoals een weekend logeren. Wanneer je een PGB krijgt dan heb je (als budgethouder) veel vrijheid om zelf te bepalen welke soort zorg je inkoopt en bij wie. Het is wel belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de zorgverlener. Deze afspraken leg je vast in een zorgovereenkomst.

Denk hierbij aan;

 • de soort zorg die je wilt ontvangen.
 • de tijden waarop je zorg ontvangt.
 • het bedrag dat je hiervoor per uur betaald.

Ook is het handig, wanneer het om langdurige of complexere zorg gaat, om een soort werkplan op te laten stellen. Hierin staat beschreven op welke manier de zorg geboden gaat worden.

Wil je meer weten? Informeer dan bij jouw gemeente.

Wat is een PGB?
12 juli 2021

Wat is de Wmo?

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er voor haast alle mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. Dit kan zijn omdat zij hulp nodig hebben van een doventolk, ondersteuning bij een spierziekte of begeleiding wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking. 

De Wmo zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zij tegelijkertijd deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. 

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Je kunt de aanvraag van hulp of ondersteuning vanuit het Wmo aanvragen via het Wmo-loket van jouw eigen gemeente.

Welke hulp kan ik vanuit de WMO krijgen?

De WMO is bedoeld om mensen de kans te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te laten nemen aan de maatschappij. Je kunt in dit geval o.a. hulp krijgen bij;

 • Je bewegingsmogelijkheden in en om het huis vergroten.
 • Het schoonhouden van jouw leefomgeving.
 • Het reizen binnen jouw regio.
 • Het vinden van een zinvolle dagbesteding.
 • Het vinden van sociale contacten.
 • Het bieden van structuur in jouw dagen of bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld jouw financiën.
 • Het aanvragen van de benodigde hulpmiddelen.

De Wmo is er niet voor iedereen. Om erachter te komen of jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo raden wij aan om contact te zoeken met de Wmo- medewerker van jouw gemeente. Ook is er diverse informatie over de Wmo te vinden op het internet, bijvoorbeeld op; https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo of op https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning 

Wat is de Wmo?
7 juli 2021

Verschillende vormen van Logeeropvang

Wanneer je een beperking hebt is “even logeren” niet altijd vanzelfsprekend. Dat kan zijn omdat je extra zorg nodig hebt of extra aandacht. De druk in huis kan door deze extra zorgen soms best oplopen. In dat geval is het fijn wanneer je er af en toe even tussenuit kunt.

Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om, ook met een beperking of aandoening, even ergens anders te logeren.

Deze tijdelijke opvang kent vele vormen. Zo kun je logeren in een logeerhuis, zorgboerderij, op een vakantiepark, bij een logeergezin, of meedraaien in een woongroep.

Welke vormen zijn er zoal?

 • Logeerhuis; een logeerhuis is speciaal ingericht en aangepast voor de opvang van mensen met een beperking en/of aandoening. Logeerhuizen zijn er in alle soorten en maten. Sommige logeerhuizen zijn volledig ingericht voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking, met speciale bedden en aangepaste badkamers. Andere logeerhuizen zijn meer gericht op het ontvangen van kinderen met gedragsproblemen. Dit vraagt een heel andere manier van begeleiden en ook het aanbod van activiteiten zal hierin sterk verschillen.
 • Zorgboerderij; een zorgboerderij is een boerderij waar mensen met een bijzondere zorgvraag terecht kunnen voor dagbesteding of tijdelijke opvang. Er zijn in Nederland ongeveer 1200 zorgboerderijen. Het merendeel is gericht op het bieden van dagbesteding. Zoek je een zorgboerderij voor dagbesteding? Neem dan eens een kijkje op www.JouwNieuwePlek.nl. Hier vind je niet alleen alle zorgboerderijen maar ook bijna alle andere aanbieders van dagbesteding in Nederland.

Er zijn ook steeds meer zorgboerderijen ingericht voor logeeropvang. Hier kunnen mensen met een beperking terecht voor een tijdelijk verblijf.

 • Vakantiepark; een vorm van logeren die sterk in opkomst is is het logeren op een vakantiepark. De begeleiders gaan dan met een groepje kinderen naar een vakantiepark voor een fijn weekendje weg. Een soort mini-vakantie dus!
 • Logeergezin; een logeergezin wordt ook wel eens gezinsopvang genoemd. Bij een logeergezin draait het om de huiselijkheid. Je kunt hier terecht om te logeren en draait gewoon mee in het gezinsleven.
 • Woongroep; logeren in een woongroep is vaak ook een manier om je voor te bereiden op je toekomst. Een soort snuffelstage dus. Je draait mee met de andere bewoners en kunt even wennen aan het leven in een woongroep. Er zijn ook woongroepen met een gespecialiseerd karakter. Deze bieden dan logeeropvang aan kinderen die door de aard van hun beperking niet snel ergens anders terecht kunnen.
Verschillende vormen van Logeeropvang