Wat is een PGB?

Toon mijn favorieten
19 juli 2021

Wat is een PGB?

PGB staat voor PersoonsGebonden Budget, geld wat je kunt gebruiken om zorg in te kopen voor jezelf of een verwant. De soort PGB die je kunt aanvragen hangt af van de soort zorg die je wilt inkopen.

Er bestaan vier soorten PGB’s;

  • een PGB vanuit de Jeugdwet
  • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( de Wmo)
  • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg ( de Wlz)
  • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet ( de Zvw)

Wanneer je hulp of zorg nodig hebt kun je misschien een PersoonsGebonden Budget ontvangen. Hiervoor wordt er eerst gekeken om welke zorg het gaat. Dit heet een indicatie. Het kan zijn dat je hier een verwijzing voor nodig hebt. Jouw gemeente beslist of je wel of niet in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden Budget. Zij gaan ook over de indicatie die je nodig hebt. Het is daarom verstandig om te beginnen bij jouw eigen gemeente.

De meeste gemeenten hebben een speciaal zorgloket. Je kunt hier aangeven dat jij, of je verwant zorg nodig hebt. Zij kunnen je verder helpen met uitzoeken of je in aanmerking komt en welke hulp je kunt ontvangen. (Een PersoonsGebonden Budget of zorg in natura.)

Je kunt het PersoonsGebonden Budget gebruiken voor verschillende soorten zorg, bijv; Thuisondersteuning, Ondersteuning op school, Ontwikkelingsgerichte activiteiten of Tijdelijke opvang zoals een weekend logeren. Wanneer je een PGB krijgt dan heb je (als budgethouder) veel vrijheid om zelf te bepalen welke soort zorg je inkoopt en bij wie. Het is wel belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de zorgverlener. Deze afspraken leg je vast in een zorgovereenkomst.

Denk hierbij aan;

  • de soort zorg die je wilt ontvangen.
  • de tijden waarop je zorg ontvangt.
  • het bedrag dat je hiervoor per uur betaald.

Ook is het handig, wanneer het om langdurige of complexere zorg gaat, om een soort werkplan op te laten stellen. Hierin staat beschreven op welke manier de zorg geboden gaat worden.

Wil je meer weten? Informeer dan bij jouw gemeente.

Wat is een PGB?